พิมพ์

ชมวีดีโอสาธิต

1. ดูรูปภาพทั้งหมด

เข้าไปที่เมนู “ระบบ

1.1 คลิกเลือกที่เมนูย่อย “Image Gallery

1.2 คลิกเลือกที่เมนูย่อย “ดูรูปภาพ

1.3 รูปภาพที่อยู่ในระบบจะแสดงในหน้าต่างนี้ โดยสามารถ celeb sex tapes
ลบรูปภาพได้โดยการคลิกเลือกที่ check box หรือ กดย้ายตำแหน่งได้ และกำหนดสถานะเพื่อเปิด/ปิดการแสดงของรูปภาพได้

1.4 หากมีการปรับเปลี่ยน เช่น ลบรูปภาพ ก็ให้กดไปที่ปุ่ม "ปรับปรุงรูปภาพ"

 

2. เพิ่มรูปภาพ

เข้าไปที่เมนู “ระบบ

2.1 คลิกเลือกที่เมนูย่อย “Image Gallery

2.2 คลิกเลือกที่เมนูย่อย “เพิ่มรูปภาพ

2.3 การอัพโหลดรูปภาพ ทำได้โดย คลิกปุ่ม "เรียกดู" เพื่อเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของท่าน

2.4 กำหนดหมวดหมู่ของภาพ

2.5 ป้อนชื่อผู้เขียน

2.6 ใส่ชื่อเรื่อง

2.7 เพิ่มรายละเอียดโดยย่อ

2.8 กดปุ่ม "เพิ่มรูปภาพ"

2.9 ระบบจะแจ้งว่า ภาพได้ทำการอัพโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และภาพจะปรากฏขึ้นมาในลิสต์ภาพทั้งหมด

 

3. การจัดการหมวดหมู่ภาพ

เข้าไปที่เมนู “ระบบ

3.1 คลิกเลือกที่เมนูย่อย “Image Gallery

3.2 คลิกเลือกที่เมนูย่อย “จัดการหมวดหมู่ภาพ


3.3 กรณีเพิ่มหมวดหมู่ใหม่

3.3.1 คลิกไปที่ปุ่ม "เพิ่มหมวดใหม่"

3.3.2 กำหนดหมวดหมู่แม่ข่าย

3.3.3 กำหนดการเรียงลำดับก่อนหลังของหมวดหมู่

3.3.4 ป้อนชื่อหมวดหมู่

3.3.5 ใส่รายละเอียดโดยย่อของหมวดหมู่

3.3.6 กดปุ่ม "สร้างหมวดหมู่"

3.4 กรณีเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ แก้ไขหมวดหมู่

3.4.1 คลิกเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแก้ไข

3.4.2 คลิกปุ่ม "แก้ไขหมวดหมู่"

3.4.3 สามารถแก้ไขรายละเอียดของหมวดหมู่ ลบหมวดหมู่ หรือต้องการลบรูปภาพในหมวดหมู่นี้ทั้งหมดได้

3.4.4 กดปุ่ม "ปรับปรุงหมวดหมู่"

4. การตั้งค่า

เข้าไปที่เมนู “ระบบ

4.1 คลิกเลือกที่เมนูย่อย “Image Gallery

4.2 คลิกเลือกที่เมนูย่อย “ดูการตั้งค่า

4.3 กำหนดการตั้งค่าต่างๆ ได้ตามตั้งการ เช่น การเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็น การสร้างภาพขนาดย่อได้ ตั้งค่าความกว้าง ความยาว เป็นต้น

4.4 กดปุ่ม "ปรับปรุง" เพื่อยืนยัน