พิมพ์

ชมวีดีโอสาธิต

การตั้งค่า SEO

เข้าไปที่เมนู “การตั้งค่า

1.1 คลิกเลือก "การตั้งค่า SEO"

1.2 เลือก celebrity porn.com
option ต่างๆ ของการตั้งค่า เช่น

- แสดง URLs ตามลำดับชั้นเว็บเพจ

- แสดง tag ป้ายข้อความบนหน้าเว็บเพจ

- เลือกตำแหน่ง tag title

- ป้อนค่า tag title

- ป้อน "Meta Description" คือ รายละเอียดของเว็บไซต์ โดยคำหรือข้อความที่กำหนดจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

- ป้อน "Meta Keywords" เพิ่มคีย์เวิร์ดโดยคั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า ใช้อธิบายเว็บไซต์ของคุณ โดยมีการกำหนดคีย์เวิร์ดหลัก และคีย์เวิร์ดรอง เช่น เว็บไซต์,เว็บสำเร็จรูป

1.3 เสร็จแล้วกด "ปรับปรุง"