นโยบายความเป็นส่วนตัว celebrity sex tapes

เว็บสำเร็จรูป, เว็บไซต์สำเร็จรูป, เว็บไซต์ SMEs, เว็บไซต์ SME, Ready web, Readywebsite, ToGetWeb เว็บไซต์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สามารถสร้างเว็บด้วยตัวคุณเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการออกแบบ

อีเมล พิมพ์ PDF

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ Togetweb.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซด์ของเรา Togetweb.com เป็นเว็บไซต์ซึ่งให้บริการ เว็บโฮสติ้ง และเว็บสำเร็จรูปขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยสังเขป ดังนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์[www.togetweb.com]

ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Togetweb.com เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของเรา โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ ยกเว้นกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าและบริการจากเรา หรือขอทดลองใช้บริการของเรา หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเราท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เรากำหนด โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู่ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล 1.วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2.การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3.เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4.ประเภทของการสืบค้น 5. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและ 6.การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังเข้าชมเว็บไซต์เรา

Togetweb.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น เราอาจใช้ระบบ “คุกกี้” ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของเราซึ่งเก็บข้อมูลของท่านดังนี้

- หมายเลขไอพี (IP Address)

- ชนิดของBrowser ที่ใช้ในการเข้าถึง

- Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม

- เวลาที่เยี่ยมชม 

- เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา

การรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ Togetweb.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการข้างต้นเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านเมื่อท่านได้ส่ง E-mail มาหาเรา เราจะเก็บเนื้อหาใน E-mail ที่อยู่ของ E-mail และการตอบโต้ตอบไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์ Togetweb.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 1.ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราดำเนินการ หรือ 2.ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง 3.การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ Togetweb.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆที่มีอำนาจตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ เว็บไซต์ Togetweb.com เข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และหรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกลูกค้าใหม่กับเว็บไซต์ Togetweb.com อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เราขอสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้เป็นสมาชิกหรือเป็นลูกค้าของเรา

กระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ Togetweb.com ทั้งหมดนั้น ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองและรักษาความลับของข้อมูลอย่างดีที่สุด เพื่อป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลงหรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด โดยปัจจุบัน Togetweb.com ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซด์นี้โดยเคร่งครัด

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล การเข้าสู่ฐานข้อมูลของพันธมิตรจะอยู่ภายใต้ความดูแลของทีมงาน Togetweb.com และผู้ที่จะเข้าสู่ฐานข้อมูลได้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจาก Togetweb.com เป็นกรณีไป ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น Togetweb.com ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ Togetweb.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย